dinsdag, december 02, 2008

Nieuw w-tje, bepalen feestdagen

Ten behoeve van het opstellen van een kalender wil je inzicht in de data waarop de feestdagen van het betreffende jaar vallen. Hiervoor zijn formules te geven. Een aantal feestdagen vallen elk jaar op dezelfde datum. Deze datum hoeft niet te worden bepaald en staat ieder jaar "vast". Daarnaast zijn er feestdagen die per jaar verschillen en waarvan hier een uitwerking wordt gegeven om deze voor een willekeurig jaar te bepalen.

Kijk er eens naar en geef je mening.

Geen opmerkingen: