vrijdag, juli 30, 2010

Nieuw w-tje, Aanpassen Autofilter

"Autofilter" is een krachtig hulpmiddel binnen Excel om in een lijst met gegevens te zoeken. Wel wordt er binnen Excel bij de filtering uitgegaan van een aaneengesloten lijst. Wil je echter ten behoeve van de layout tussen de te filteren kolommen een extra dummykolom opnemen dan loop je tegen een probleem op. Ook de dummykolommen krijgen een dropdownpijl. Dit is iets wat je niet zou willen. Voor de oplossing is een macro vereist en enige kennis van VBA gewenst.

Lees er meer over in de w-tjes.

Geen opmerkingen: